На вниманието на г-жа Милена Дамянова: Въвеждане на задължително обучение по здравна и сексуална култура в средното образование

На вниманието на г-жа Милена ДАМЯНОВА, депутат от ПГ на ГЕРБ

КОПИЕ: Д-р Кирил ДОБРЕВ, депутат от ПГ на ГЕРБ

КОПИЕ: Зам.-Министър д-р Адам ПЕРСЕНСКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАМЯНОВА,

Още през 1879 г. първият организатор на българското здравеопазване д-р Димитър Моллов пише: “Целият стремеж на лечебното изкуство е насочено главно да предотврати заболяванията, а това може да бъде постигнато чрез запознаване на населението с елементарните здравни правила на хигиената и диететиката и в общи черти – с анатомията на човешкия организъм, с каквато цел да се въведе в народните училища преподаване на упоменатите предмети.”

Във всички предизборни партийни програми, както и в задачите на МЗ, е записано, че профилактиката трябва да бъде приоритет в общественото здравеопазване, като най-евтина и най-ефективна негова част. Тази прафилактика безспорно започва със здравната промоция (просвета), както е посочил и д-р Моллов преди 135 години. Уви, това негово указание не е изпълнено и до ден днешен. “Мудно ходи нашто време”, както е казал Петко Славейков…

Когато бяхте зам.-министър на образованието, на една пресконференция, съвместно с колегата си, тогавашния зам.-министър на здравеопазването д-р Кирил ДОБРЕВ (днес – също депутат от ПГ на ГЕРБ) заявихте, че трябва да се въведе задължително обучение по здравна и сексуална култура от IX до XII клас. Това е съвършено правилно, тъй като така напълно се покрива чл. 122 от Закона за здравето (ДВ, бр. 70/2004 г.), чиято ал. 1 гласи:

“В рамките на утвърдените учебни планове се осигурява обучение на учениците по: 1. лична хигиена; 2. здравословно хранене; 3. здравословна жизнена среда; 4. здравословен начин на живот; 5. предпазване от инфекциозни болести; 6. здравни рискове при тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотични средства; 7. сексуално поведение, предпазване от полово преносими болести и СПИН и предпазване от нежелана бременност.”

С тази цел преди 5 години написах и издадох на свои разноски единственото у нас учебно помагало за здравна и сексуална култура по биология и здравно образование – “Здравна азбука”, сертифицирано от МОН (Заповед № РД 09-362/26.02.2009 г. на Министъра на образованието и науката). Заплатих и лични 300 лв за полагаемия се хонорар на комисията, която можеше, разбира се, да го отхвърли. Но хората са го оценили по достойнство. И – дотук!!

Във въпросната монография “Здравна азбука” са описани съвсем накратко и на разбираем език анатомията на човека, всички социално-значими, инфекциозни и сексуално преносими инфекции, вкл. и СПИН и предпазването от тях (в т. ч. и от нежелано забременяване), както и всички вредности – тютюнопушене, алкохол, наркотици, затлъстяване, а също и принципите на здравословното поведение и хранене.

Ако проявите интерес, ще Ви предоставя копие от тази монография. Предлагал съм я на сертифициралото го МОН – безплатно, без да искам нито лев хонорар! – да я качи на сайта си за широк обществен достъп от учители, родители и ученици, но ми бе бездушно отказано под предлог, че… не правели реклама на частни издатели. Явно, чиновниците там не ги боли за ниската и дори съвършено липсваща здравна и сексуална култура и влошеното здраве на нашите деца. Как да стигне тогава това учебно помагало до тях, без съдействие от държавните органи? Или, както казваше покойният знаменит акад. Чудомир Начев: “Невъзможно е да замениш държавата…”.

 

Уважаема г-жо Дамянова,

 

Излишно е да Ви убеждавам колко наложително е въвеждането на задължително обучение по темата, тъй като вече всеки втори ученик у нас пуши и употребява марихуана; 30% са засегнати от метаболитен синдром (затлъстяване, хипертония и предиабет), а броят на абортите по желание годишно е доста над официалните 20 000, и то предимно на ученички. Това искане е издигано от редица научни конференции по социална медицина и педиатрия, както и от всички здравни журналисти.

Надявам се на съответното държавническо решение най-после пожеланието на д-р Моллов, както и чл. 122 от ЗЗ, да бъдат осъществени веднъж завинаги чрез новия Закон за средното образование.

Tags: , , , ,

Comments are closed.