В СБАЛО: Десетки малки чудеса всеки ден!

13-тият Световен ден за борба с рака бе отбелязан в Специализираната болница за активно лечение по онкология с постижение (СБАЛО): подписан бе договор по Програмата “Джесика”, чрез който ще бъдат закупени нови, най-модерни и щадящи пациента диагностични и лечебни технологии.

Изпълнителният директор д-р Валентин Ангелов, член на Редколегията на в. “Български лекар” изнесе тревожните статистически данни: 8,2 млн умират по света от онкологични заболявания, 1,2 млн – в Европа; 18 000 – у нас.

Новодиагностицираните българи са 36 000 (по 100 души ежедневно!!). Най-лошото обаче е, че само 15% от тях се диагностицират в напълно лечимия I стадий (при 65% – за САЩ), а преживяемостта от 5 години е едва 30% (при почти двойно повече в ЕС – 54%).

Отличено бе постижението на Клиниката по мамология (началник проф. Иван Гаврилов) – 1300 операции годишно, при резултати, съпоставими с европейските.

“Вие правите по едно малко чудо всеки ден!”, заяви развълнуван депутатът д-р Хасан Адемов. (Позволяваме си да го коригираме: не едно – а десетки!). А колежката му д-р Даниела Дариткова припомни мъдростта на Блез Паскал: “Щастието е в съюза между нас и Бог!”.

Той, Бог, е с вас, колеги от славната Онкологична болница на България!

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.