Решение на Редколегията на в. “Български лекар” и Ръководството на Нац. Алианс “Живот за България”

1. Съвместно с МЗ, БЛС и МУ в страната да проведем XVIII Чилови дни на 30 май, събота, в с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина;

2. Пак там, на 30-31 май  да организираме I Научна Конференция по геронтология и I Нац. Събор “Възрастта не е порок”;

3. С едноименната награда за медицина да бъде удостоен проф. Борислав Владимиров за принос в гастроентерологията и висока професионална етика и морал, а по медицинска журналистика – Гергана Хрисчева от Програма “Хоризонт” на БНР за активно журналистическо и гражданско присъствие по темата;

4. Пак там (ако дотогава бъде издадена), да бъде представена книгата “Сняг в косите” за здравословните особености в напредналата възраст;

5. Пак там да отправим призив към съсловието за “Морал, Духовност, Човеколюбие”;

6. Съвместно с МЗ, МО, БЛС, БЧК, ВМА да организираме традиционното отбелязване на Деня на Спасението, 15 август, 12 ч.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.