Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

УМБАЛ “Света Анна” – София АД, търси да назначи:

1. Медицински регистратори – 5 броя  в Сектор Болнична регистратура, с денонощен режим на работа.

  1. Технически сътрудник  в Сектор Учебна и научна дейност.

Изисквания към кандидатите по т.1: Специалност Медицинска сестра/Акушерка, компютърна грамотност. Трудов стаж като медицински регистратор/секретар и работа с  БИС са предимство.

Изисквания към кандидатите по т.2:  Средно образование, компютърна грамотност, да познава нормативните документи, свързани с учебната и научна дейност в лечебните заведения.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография – CV, ксерокопие на диплом за завършено образование,  сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БАПЗГ.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават в 10 дневен срок от  публикуване на обявата във в.”24 часа”.

За справки: гр.София ул.”Димитър Моллов” № 1,

тел. 975-91-21

Comments are closed.