Имаме си офис!

СБМС ще ползва офиса на Нац. Алианс “Живот за България” и в. “Български лекар” в Центъра по хигиена, ет. 11, ст. 33., тел. 02/895-31-40.

Всеки специалист има право да публикува безплатно свои лични съобщения и обяви във в. “Български лекар”, който е орган на СБМС (гл. редактор д-р Тотко Найденов, 0888/80-23-54, totko_naydenov@abv.bg.

Съвместно организираме и XVIII Чилови дни на 30 май, събота, в с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина.

Tags: , , , ,

Comments are closed.