БЛС, дайте път на младите!

В навечерието на Деня на Победата БЛС ще трябва да избере ново ръководство. Това е от изключително значение за бъдещето му.
Като един от възстановителите и радетелите на съсловната лекарска организация още от 1988 г., съм видял какво ли не – от възходи до падения, колкото и да ми е тежко да го призная.

Беше се превърнала и в прикачен инвентар на една политическа сила, и в патерица на властта, и в послушник на НЗОК, и в инструмент за личното обогатяване на един свой председател-търговец на мазут и агент-доносник (“Жеко”). Имаше и светли лъчове на надежда – и те се явяваха предимно когато в ръководството й влизаха млади хора. Или по-възрастни – но с младежко мислене!

Днес повече от всякога БЛС, чиято 25-годишнина от възстановяването отбелязахме на 13 януари т. г., се нуждае от свеж полъх, нови идеи и млади лица. Иначе рутината ще го съсипе окончателно.

Квалификацията и продължаващото обучение, достойното заплащане на честно положения труд, гарантирани с Харта за правата на лекаря (защото на пациента има, нали?), равностоен и доблестен диалог с властта и Касата, отчитане на всяка стотинка от свещения членски внос (както е според Тефтерчето на Левски!), висока етика и морал, спазване правото на всеки човек да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство – ето това би трябвало, според мен, да бъдат, в общи линии, бъдещите посоки на развитие на БЛС.
Вярвам на младите, на хора като д-р Георги Тодоров от Русе и д-р Емануил Найденов от УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” – София. Грехота ще бъде да не се използват техните впечатляващи усилия, позоваващи се на висок интелект, колегиалност и почтеност.

Отдавна не съм делегат на Съборите на БЛС, защото не намирам за редно човек, който няма взаимодействия с НЗОК и пациенти, да обсъжда и гласува постановките на НРД. Но ще насърча всеки делегат, който подкрепи тези хора и други като тях. Иначе бъдещето на БЛС е просто под въпрос!

Tags: , ,

Comments are closed.