Иновативна система за дистанционна диагностика на пациенти

В УНСБАЛ “Св. Екатерина” бе въведена интегрирана автоматизирана система за дистанционна диагностика на пациенти. Пилотният проект е реализиран от екипа на Силдекс със съдействието на М-Tел. На събитието присъстваха министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, проф. д-р Генчо Начев, изпълнителен директор на УНСБАЛ “Св. Екатерина”, лекар на България и доц. Красимир Гигов, Главен секретар на МЗ.  

В 10 линейки на Бърза помощ – София са интегрирани малки преносими станции за мониторинг на физиологичните параметри на пациента (ЕКГ; Сърдечен ритъм; Вариабилност на сърдечната честота; Сатурация SpO2; Пулс). Получените данни се визуализират в реално време в специално изградения диспечерски телемедицински център в болница „Св. Екатерина”. Центърът осигурява 24-часово наблюдение и специализирана консултация от кардиолозите на клиниката за екипите на оборудваните линейки и притежава интегрирана цифрова автоматизирана система за оповестяване на екипи и служители при спешни случаи.

Мобилното устройство е компактно и предоставя възможност при спешна нужда да се ползва и извън превозното средство – директно при пациента. Навременното доставяне на данни за физиологическите параметри на пациент по време на превозването му към болнично заведение подобрява координацията на екипите, обслужващи спешните случаи и намалява значително времето за започване на лечение. На база на получените данни, в болницата може своевременно да бъде известен екип, който да отговаря за посрещането и хоспитализирането на болния. Оповестяването става на база на предварително дефинирани гласови и текстови съобщения за реакция, като системата позволява и потвърждение за получено оповестяване.

Системата за дистанционно диагностициране е интегрирана със системата еЛАК, разработена от InterComponentWare (ICW). Това дава възможност на лекарите да съпоставят предаваните в реално време данни за състоянието на пациента със записите, съхранявани в неговия електронен амбулаторен картон. По идентификатор за пациента (три имена), служителят на болницата, след като е отворил административния си достъп в еЛАК, влиза в личния картон на пациента и може да проследи неговата здравна история с детайлна информация за предишни заболявания. Системата еЛАК съдържа „спешен запис” с информация за кръвна група, алергии, хронични заболявания, използвани лекарствени средства и информация за лица за връзка в спешни случаи.
В голям брой от случаите при осигуряването на спешна медицинска помощ, наличието на предварителна информация може да спаси човешки живот. Ползването на двете системи едновременно и възможността за получаване на пълна здравна информация ще позволи на лекарите бързо да поставят правилна диагноза, да направят необходимите изследвания и да планират бъдеща терапия. Достъпът до данните в реално време може да намали значително разходите за хоспитализация, поради възможността за поставяне на дистанционна диагноза.

Tags: , ,

Comments are closed.