XIII Конгрес по клинична микробиология и инфекции на Българска асоциация на микробиолозите

XIII традиционен ежегоден Конгрес на микробиолозите премина при обичайната успешна организация от страна на проф. Тодор Кантарджиев и проф. Ива Христова и техните сътрудници предимно от НЦЗПБ. Бяха изнесени десетки доклади, резюме от най-интересните доклади предаваме тук.

Грипната епидемия 2014/2015 се характеризираше с умерена заболеваемост, значителна продължителност и доминиращо участие на грипен вирус А (Н3N2). Туберкулозната инфекция продължи да се среща със значителна честота, в т. ч. заболяванията, причинени от резистентни към лекарства микобактерии.

Сексуално-предаваните инфекции (СПИ) бележат обезпокоителен ръст в целия свят: Последствията от тях върху сексуалното и репродуктивно здраве на хората са изключително сериозни: годишно се регистрират над 300 000 случаи на фетална и неонатална смъртност от сифилис през бременността; 530 000 са новорегистрираните случаи на цервикален рак (275 000 жени умират от него); инфертилитетът в 30-85% от случаите е причинен от гонорея и хламидиаза.

В България е установено разнообразие от HIV-1-субтипове. През 1986 – 2012 бяха регистрирани общо 1606 случаи на ХИВ/СПИН у нас с голяма хетерогенност на инфектираните (вкл. емигранти, малцинствени групи, интравенозни наркомани и “мъже, които правят секс с мъже”. Впрочем днес тази цифра надминава 2000, като половината от тях починаха.

Изнесен бе доклад и относно разпространението на човешки папилома-вируси тип 16 и 18 при пациенти с рак на белия дроб: това било установено във висока степен…

По отношение хепатитните В и С-вирути 10-годишно проучване показва, че България се намира в зоната със средно разпространение на HBV (до 4% от населението) и HCV (до 1,3%).

Проблемите с антибиотично резистентни микроорганизми възникват от повишената антибиотична консумация в болничното и дзомашно лечение. Необходима е промяна в антибиотичното поведение и усъвършенстването му: терапия с резервните карбаленеми (които от своя страна водят до поява на карбапенем-резистентни щамове) и ограничаване на цефалоспорините от 3-та генерация.

Най-висока заболеваемост от менингококова инфекция се регистрира при децата от 0 до 14 години (60% от всички случаи през 2014); с най-голям относителен дял от типизираните менингококи е N. meningitidis серогрупа В. нарастващото използване на високоефективни конюгирани ваксини и нънеждането на ваксина срещу този причинител би допринесло за намаляване заболеваемистто и смъртността от менингококова инфекция в детската възраст.

Tags: , , ,

Comments are closed.