Обучение в Комплекса за транслационни невронауки

Тридневен обучителен семинар се провежда в научно-изследователския комплекс по транслационни невронауки в Медицински университет – Пловдив, съобщиха от висшето учебно заведение.

Комплексът отвори врати преди два месеца и вече трети ден в него 7 чужденци провеждат високо-специализирано обучение на единствения за Източна Европа функционален ядрено-магнитен резонанс.

Обучението се провежда от редица видни международни експерти като проф. Ричард Фраковиак, директор на проекта за човешкия мозък (Human Brain Project) към университета в Лозана, Швейцария; проф. Стефан Боргвард,  ръководител на  група по невропсихиатрия и функционално мозъчно изобразяване в университета в Базел, Швейцария и проф. Кенет Хугдал, ръководител на група за фМРИ в университета в Берген, Норвегия.

Комплексът за транслационни невронауки бе открит по-рано тази година и включва 3Тесла ядрено-магнитен резонанс за транслационно функционално невроизобразяване, уникален по своето предназначение в Югоизточна Европа, както и център за функционална неврохирургия с оперативен микроскоп.

Иновативните дейности ще спомогнат в областта на неврохирургията – за постигане на прецизно преодоперативно визуализиране и локализиране на функционално важни мозъчни региони, в областта на неврологията за диагностициране на ранна съдова деменция или болест на Алцхаймер, мултиплена склероза и мозъчно-съдова болест, а в  областта на психиатрията – за ранна оценка на терапевтичния медикаментозен  отговор с цел оптимизиране на антидепресивното лечение.

Tags: 

Comments are closed.