Библиография: Варненска медицина

В сградата на Радио Варна се проведе едно от малкото публични представяния на научен труд. Авторът професор д-р Христо Бозов д.м., презентира монографичния си труд „Хипербарната оксигенация в комплексното лечение на язви при диабетно стъпало”. Книгата е под редакцията на  генерал – майор, проф., чл.кор. на БАН Николай Петров, д.м.н., Началник на ВМА и Президент на Дружеството на анестезиолозите в България.

Организатори на проявата са Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина и Варненската асоциация на болните от диабет. Професор Бозов, ръководител на Катедра по анестезиология, морска и интензивна медицина към МБАЛ – Варна, Военномедицинска академия представи своя дългогодишен опит в лечението с хипербарна оксигенация /ХБО/ на пациенти с рани по стъпалата вследствие на захарен диабет. В света към момента над 350 милиона души са  болни от диабет. Броят им нараства пандемично като се предполага, че след 15 години ще достигне половин милиард души.

Захарният диабет е една от водите причини за смърт в повечето развити страни. Той е сериозен проблем и за Република България. Диабетното стъпало  засяга около 15% от хората с диабет. Около 40% от всички ампутации на долни крайници са свързани със ЗД. Нарастването на заболеваемостта от ЗД и разходите за неговото лечение оказват пряко влияние върху стабилността на здравно – осигурителните системи в световен мащаб. Лечението на заболяването е свързано със сериозни разходи за един сравнително продължителен период от време. Поради тези причини ЗД и неговото лечение е не само медицински, а и социален и икономически феномен.

Tags: , ,

Comments are closed.