До изпълнителните директори на лечебните заведения в страната

До
Изпълнителните директори на лечебните заведения в страната

Уважаеми колеги,

Предлагам Ви непосредствено след отбелязването на Национален ден на спасението (15 август), до входа на ръководените от Вас лечебни заведения да се открие обособена “Стена на спасението”, като дългогодишни завеждащи отделения, определени от УС на болницата, да получат право да поставят отпечатъци от ръцете си в съответна собствена клетка (по подобие “Алеята на славата” в Холивуд). Разбира се, това да стане в присъствието на медиите. Така да се покаже на обществото, че лекарите спасяват живота и здравето на хората с цената на огромни усилия и самоотверженост.

Това ще бъдат най-оригиналните и вълнуващи стени в България и лечебната ѝ мрежа.

Tags: ,

Comments are closed.