UBI PUS – IBI EVAKUA! Само три ли са?…

На вниманието на МЗ, НЗОК, ИАМО

Три били болниците в страната, които източвали НЗОК чрез надписвани мними операции или манипулации.

Това на всички езици се нарича “документна измама” и навсякъде по света се преследва от Закона.

Само не и у нас.

Толкова ли е трудно при установяване на дори само една документна измама да се наложи сурова глоба на този, който я е извършил, а при повторно установяване на престъплението – НЗОК да прекрати договора си със съответното ЛЗ?

Защо едни могат да работят честно, без да мамят и крадат, а други – правят точно това?

Когато има гангрена, се извършва инцизия или ампутация, според случая. Ubi pus – ibi evakua (“Където има гной, отстранявай я оттам!”), гласи латинската медицинска пословица, и тя трябва да бъде правило за административните и финансови органи.

Иначе гангрените ще се разпространяват, докато разядат цялото тяло.

Tags: , ,

Comments are closed.