Честит 80-годишен юбилей на академик професор д-р Богдан Петрунов, дмн, НЦЗПБ

Академик Петрунов е един от водещите специалисти в областта на имунологията и алергологията в България с широка международна известност. Той е бил дълги години директор на НЦЗПБ – от 1993г до 2010г. Завършил  е Медицинския факултет в София през 1960г като първенец на курса.

Специализирал е алергология и имунология в Чехословакия, Англия, Франция, Холандия и САЩ. Създател е на първата в България лаборатория по алергия, в която се разраработиха и внедриха широко в практиката повече от 200 вида алергенни препарати за специфична диагностика и лечение на алергичните заболявания, с които се сложиха основите на съвременната клинична алергология у нас.

Неговите основни научни интереси са свързани с : изучаването на алергизиращите фактори и алергенните препарати, тяхната имунологична характеристика и механизъм на действие в човешкия организъм, влиянието на въздушното замърсяване върху имунологичната реактивност и алергизацията. Той е създател и на ново научно направление  свързано с разработването, изучаването и внедряването на полибактериалните имуностимулатори, които намират широко приложение в клиничната практика  у нас и в чужбина– Респивакс, Уростим, Дентавакс и др. От 2004г, съвместно с проф. Ненков, той активно работи с колектив от италиански специалисти по разработването на  ваксина спрямо ХИВ и хепатит В инфекцията у деца на базата на българската БЦЖ ваксина.

Той е дългогодишен преподавател по имунология и алергология, по линията на СДО, в Медицинския университет в София.  Като гост-професор е изнясял лекции в Русия, Чехия, САЩ, Канада, Китай, Австралия, Тайван, Индия, Куба, Либия. Бил е научен ръководител на 7 успешно защитили докторанти. Акад. Петрунов има публикувани над 225 научни труда, голяма част от които / над 75 / в най-престижни международни списания и е участвал в написването на 14 монографии, 4 от които в чужбина.

Акад.Петрунов е  активен член на Европейската академия по алергология и клинична имунология /1993/, първи и единствен за сега чуждестранен член на Руската академия на медицинските науки /1995/, почетен член на Международната асоциация по имунорехабилитация /2000/, Зам. Председател на Българското дружество по алергология, Зам. Председател на Балканската асоциация по имунология, член на Управителния съвет на Международната изследователска фондация „Хасуми”, България и на Българската асоциация  по клинична имунология.От 1978г той експерт към СЗО по алергология и като такъв е организирал първите лаборатории по алергология в Индия / 1980 / и Куба / 1986 и 1988 /.

Бил е член е на Висшия Медицински Съвет /1992-2010 / и на Научната комисия по биологични и медико-биологични науки при  ВАК / 2002-2010 /. От 2007г е избран, по предложение на БАН, за представител на България в Европейския медицински научен съвет към  Европейската комисия . Дълги години е бил представител на България в ООН като експерт по въпросите на биотероризма. Председател е на Света на настоятелите на МУ, Плевен.

Той е дългогодишен Главен редактор на списание „Инфектология” и  на „Проблеми на заразните и паразитни болести”, излизащо на английски език. Член е на редколегията на „Списание на БАН.”, на „Clinical Application of Immunology”, на „Biotechnology and Biotechnological Equipment” и на  „Allergy, Hypersensitivity and Asthma”.Той е един от първите носители / 1995г / на почетния знак на БЛС за висок професионализъм и морално-етични качества, а през 2004г беше обявен за „Лекар на България” , а през 2006г – за „Лекар на годината”. Носител е на орден „Кирил и Методий „.

През 2006г получи най-високото отличие на БАН – Почетния знак „Марин Дринов” на лента „ За големите му фундаментални и научно-приложни постижения в областта на имунологията и алергологията „, а през 2007г година стана носител на наградата на името на Проф. К.Чилов ” за висок професионализъм и лекарска етика и за съществен принос в  развитието на българската медицина”. През 2004г е избран за член-кореспендент, а през 2008г –  академик на Българска академия на науките. През 2009г получи от италианския Президент ордена « Звездата за сътрудничество с Италия ».През 2010г стана първи носител на наградата на името на « Академик Тошко Петров» за значими приноси в областта на общественото здравеопазване в Българиая. От 2011г е избран за Председател на новосъздаденото Отделение по медицински науки при БАН.

Tags: ,

Comments are closed.