Бъдещето е роботизацията

На последния за годината Симпозиум “Акад. Чудомир Начев” лекции изнесоха чл.-кор. проф. Григор Горчев, почетен ректор на МУ – Плевен, носител на най-високото професионално-съсловно звание “Лекар на България”, приемникът му проф. Славчо Томов и няколко техни ученици. Темите им бяха много интересни: “Роботизираната хирургия”.

Всички знаем, че благодарение пионерските усилия на проф. Горчев миниинвазивната онкохирургия и в частност – роботизираната, навлязоха у нас. Нещо повече – този неуморим иновативен човек създаде цяла школа (която заслужено би трябвало да носи името му); а това е най-високото постижение за всеки медик. Защото професори имаме, колкото искате (нека никой да не се обижда), но единици са тези от тях, които са подготвили и ще оставят следовници.

Хирургията в близкото минало бе само или предимно “отворена”, с големи разрези, което причиняваше болка и изискваше дълго време за възстановяване. Днес все повече се извършва чрез умни апарати като “Да Винчи” и роботите. Чрез проф. Горчев бяхме пионери в роботизираната хирургия (той я приложи за пръв път в Европа през 2008 г., само 2 години след първата в света подобна операция, извършена в САЩ!). Пак той, заедно с проф. Славчо Томов, я извърши за първи път в Гърция. Днес в тази наша южна съседка има 18 центъра по роботизирана хирургия; 12 са те в Румъния и само 3 в България (2 от тях са, естествено, в Плевен; 1 има и в Болница “Доверие” – София; само толкова!).

Да, скъпа е, но пък – незаменима при дебели пациентки, които след “отворената хирургия” ще трябва да се възстановяват дълго и болезнено. Тук ще споменем цял Онкокомитет към една софийска болница: 8 лекари се подписали след препоръка над 140-кгр пациентка – първо да отслабне с 30 кгр и после да дойде да я оперират (?!). Нито един от тях не се сетил да я насочи към Плевен, където ще я оперират безпроблемно с робота си. Най-после тя сама дошла, насочена от случайни хора. Оперирали я и на следващата сутрин си отишла, “на собствен ход”. Е, въпросните столични знаменитости не са ли чували за плевенските си колеги и техните наистина европейски и световни възможности, та ще притесняват пациентката си с безсмислени и невъзможни препоръки?

“А дали е така – кой да ти каже?”.

Плевенски колеги показаха и съвсем нова неинвазивна техника за терапия на доброкачествени и злокачествени тумори: чрез високо енергиен фокусиран ултразвуков лъч (HIFU), “Хай-фу”, китайски метод, приложим дори и при напреднал аденокарцином на панкреаса; през този апарат преминават 1000 пациента годишно.

Наистина, усилията и опитът на знаменитите плевенски онкогинеколози професорите Григор Горчев и Славчо Томов и техните последователи-онколози и хирурзи от Плевен, заслужават висока оценка и поздравления от цялата ни медицинска общност, а и от държавата ни, която по начало трудно забелязва най-добрите си граждани.

Tags: , ,

Comments are closed.