МУ-Варна обявява прием на курсисти за професията „Здравен асистент“

​Центърът за професионално обучение към Медицински университет – Варна обявява прием на курсисти за професията „Здравен асистент”.

Курсът е с продължителност седем месеца и половина, целодневно, при общ брой часове 980 (480 теория и 500 практика). Обучението се провежда в базите на МУ-Варна и УМБАЛ “Света Марина” – Варна от преподаватели на университета и старшите медицински сестри.

В края на обучението на курсистите се издава Свидетелство за професионална квалификация, валидно в България и страните от ЕС.

Не се изисква обучаваният да притежава по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии. Когато за обучение по професията “Здравен асистент” кандидатстват лица, завършили обучение по професиите “Гувернантка”, “Сътрудник социални дейности”, “Помощник-възпитател”, “Социален асистент” или “Болногледач”, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. За лица с професионален опит шест и повече месеца (заемали длъжност “Санитар”) се организира обучение по професията “Здравен асистент”, което включва усвояване на компетенциите, описани в т. 4 на ДОИ.

Tags: 

Comments are closed.