Второ издание на “Моя поклон приеми”

Първото издание на нашата брошура “Моя поклон приеми”, което излезе точно преди 1 година. с любезното съдействие на ръководителите на БЧК – Христо Григоров и проф. Красимир Гигов, се изчерпи напълно. То съдържа най-впечатляващите текстове от Тефтерчето и писмата на Апостола, както и най-възторжените стихотворения на Добри Чинтулов, Вазов, Ботев и други наши поети.

Подготвихме и предадохме под печат второто издание на малката си родолюбива монография, този път със спомоществователството на други чудесни наши приятели и горещи родолюбци – проф. Иван Гаврилов, дългогодишен нац. консултант по гръдна хирургия и проф. Рахамин Шекерджийски, единствения носител на почетното звание Фармацевт на България, Почетен гражданин на Дупница, създател на десетки лекарства и хранителни добавки.

В “Годината на Левски”.(навършват се 180 години от рождението му) излезе и книгата “Убийството на Васил Левски” от Янко Гочев, в която авторът проучва безразличието (в случая – преднамерено пасивно съдействие) на руския посланик в Истанбул граф Игнатиев, който нарочно е забранил на подчинения си Найден Геров, руски консул в Пловдив, да съдейства пред турските власти за снизхождение към Апостола (както успешно е сторил по отношение на Христо Стоянов, задържан по същото дело и руски поданик, когото турците са освободили след намесата му).

Причината за безразличието на руските власти към най-великия ни сънародник е повече от ясна: той непременно би пречил на имперските амбиции на Русия за превръщането на бъдеща освободена България в Задунайская губерния.

Ние сме дълбоко благодарни на Русия за освобождението си от кървавото турско робство, но истините трябва да се знаят, защото “Святата истина водеше перото ми”, както казва Захарий Стоянов.

Tags: , , ,

Comments are closed.