На вниманието на Министър д-р Божидар Нанев – повишаване духовността в здравеопазването

Уважаеми г-н Министър,
По време на Вашата пресконференция на 13 август т. г., на присъстващите направи приятно впечатление изказването на парламентарния секретар доц. Дора Костадинова, че една от задачите на новия ръководен екип на МЗ ще бъде повишаване духовността в здравеопазването.

Във връзка с това чудесно намерение, Ви предлагам следните инициативи:

1. Настояване пред МС за официализиране Националния Ден на Спасението (15 август), за което прилагам отделно писмо;
2. Учредяване на орден “Д-р Стефан Черкезов”, който да се връчва на колеги и други български граждани (полицаи, огнеборци, минни, планински и водни спасители), спасили човешки живот и проявили човеколюбие и милосърдие;
3. Ваше участие (или направо патронаж) в проектирания Коледен бал на човеколюбието, който ще бъде организиран от Програма “Хоризонт” на БНР, Национален алианс “Живот за България” и в. “Български лекар” около 20 декември т. г.;
4. Издаване на съответна книга за д-р Стефан Черкезов и над 100-те лекари и 10-те м. с., загинали при изпълнение на служебния си дълг;
5. Символично съвместно работно заседание на Колегиума на МЗ и бъдещия Обществен комитет по лекарствата на 26 септември т. г., в с. Славейно, в рамките на Първия Родопски здравен Събор.

Извън всичко това, Ви предлагам една наша стара съвместна идея с доц. Дора Костадинова: за учредяване на ФББ (Федерация на българските болници) на 26 септември т. г. в Къщата-музей “Професор Константин Чилов” в Свещеното място на българската медицина с. Славейно. ФББ, като изпълнител на клиничните пътеки, както и Сдружението на българските пациенти, като инвеститори на НЗОК, би трябвало да бъдат сред партньорите в НРД.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.