На вниманието на министър чл.-кор. Николай Петров, лекар на България: Предложение за председателство на инициативния комитет за отбелязване 120-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Константин Чилов/ 12 май 2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,…

През м. май 1998 г,.във връзка със 100-годишнината от рождението на най-големия ни клиницист-енциклопедист чл.-кор. проф. Константин Чилов, създадохме Празници на интернистите “Чилови дни”?

Идеята ни бе подкрепена от тогавашния УС на БЛС (председател на БЛС д-р Димитър Игнатов), директора на Окръжна болница “Д-р Братан Шукеров” – Смолян д-р Тодор Кумчев и кметовете на Смолян Костадин Чаталбашен и на с. Славейно: Георги Чинков.

На 13 май т. г. организирахме тези отдавна наложили се сред съсловието ни “Чилови дни” за 20-ти пореден юбилеен път.

По традиция тържеството по връчване на едноименната награда се провежда в единствената Къща-музей на лекар в България – “Проф. К. Чилов” (в двора на която се намира и гробът му), в неговото родно село Славейно, което през 2005 г. обявихме за “Свещено място на българската медицина”.

Първият носител на Наградата “Проф. К. Чилов” беше акад. Илия Томов; след тях са и други скъпи покойници – академици ген. Григор Мечков и Чудомир Начев и проф. Михаил Протич; както и акад. Богдан Петрунов, професорите Здравко Киряков, Константин Чернев, Младен Григоров, Златимир Коларов, Боряна Делийска, Борис Богов и други видни наши клиницисти.

Предоставяме Ви следното решение на участниците на ХХ юбилейни “Чилови дни”:

 

Вдъхновени от живота, делото и заветите на най-големия български клиницист чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955) и с цел тяхното популяризиране и внедряване сред лекарското съсловие решихме:

 

На 12 май 2018 г. тържествено да отбележим 120-годишнината от рождението му със съответните прояви (тържествено събрание в БАН и Медицинските университети в страната, медицинска и историческа научна конференция с тематика проф. Чилов, неговите трудове, новости във вътрешната клиника, история на с. Славейно, XXI “Чилови дни”, развитие на Родопския здравно-духовен туризъм и др.)

 

Създаваме Организационен комитет за отбелязване 120-годишнината на проф. Чилов, в който да поканим министрите на здравеопазването, на образованието и на туризма, председателите на БАН и БЛС, ректорите на Медицинските университети в страната.

 

13 май 2017 г.

С. Славейно, Свещено място на българската медицина

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

От името на този Инициативен комитет Ви каним за негов председател.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.