И скенерите им са най-добрите

Всичко в УНСБАЛ “Св. Екатерина” е на европейско равнище от самото ѝ създаване! Така е не само с кадрите, а и с апаратурата ѝ. Ето че само година след излизане на пазара на най-модерния компютърен томограф, последна генерация (на Тошиба), тук го закупиха и внедриха. На юг от Прага няма друг подобен и по-добър!

Той е 320-детекторен; само с 1 завъртане на тръбата (за 0,35 сек.!!!) прави 640 среза на изследвания орган, и то на площ 16 см. На практика всички коронарии се виждат само за 1 систола! Нищо повече, томографът разпознава екстрасистолите и не се влияе от тях. За него нямат значение също аритмията и фреквенцията.

Точно премерва инфарциралите зони и дава мигновена оценка на лумена на всички коронарии и останалите артериални, както и венозни съдове (изключително важно във връзка с поставянето на стентове). Нито една коронарна или аортография не може да се сравнява с това иновативно изследване!

Разбира се, че не само сърцето се изследва с този изумителен апарат. Той оглежда (без да пропуска нищо!) и паренхима и артериите на мозъка, коремните органи, ставите (и то в движение, а не само в статично положение, както е при всички останали томографи).

С новия томограф (който беше открит лично от Премиера на България Бойко Борисов, придружен от изпълнителния директор на болницата проф. Генчо Начев), тук работят 2 лекарки: д-р Весела Стойкова (зав.-кабинета) и д-р Мария Недевска (началник на Отделението по образна диагностика). 

УНСБАЛ “Св. Екатерина” приема здравноосигурени болни от цялата страна по всяко време за изследвания, лечение и оперативни интервенции на всякакъв вид заболявания – без направления!

Tags: , , , ,

Comments are closed.