Пловдивските новини

Академизмът и традициите са душата на един Университет – онова, което се предава от поколение на поколение и ни прави съпричастни към институцията. Скандалният американски бейзболист Йоги Бера казва: “Човек може много да научи просто като гледа.” Всички знаем, че за да виждат света на сенките, рентгенолозите разсипват бюджета на болниците със скъпите си апарати. Работят на тъмно, имат странно чувство за хумор, когато говорят за вътрешната красота на човешкото тяло. Но образната диагностика е може би най-високотехнологичната медицинска дисциплина.

Честит 70-годишен юбилей на моите скъпи приятели и колеги от Катедрата по образна диагностика! Приемете моите пожелания да бъдете рентгенологично б. о., духовно млади и позитивно настроени!

 

Чл.-кор. проф. Стефан КОСТЯНЕВ, дмн

Ректор на МУ – Пловдив

Tags: ,

Comments are closed.