Поредната голяма инвестиция на Медицински университет – Пловдив

Министърът на здравеопазването – проф. Николай Петров и заместник-министъра на образованието и науката – Петър Николов, заедно с Ректора на МУ – Пловдив – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев откриха новия Университетски информационен център.

 

С тази поредна инвестиция, МУ-Пловдив доказа, че студентите са смисълът на Университета!

 

За тяхното улеснение и по-бързото им адаптиране е поредната голяма инвестиция – изграждането на Университетски информационен център, залегнало в Строителната програма за мандата 2015-2019 година.

 

Университетският информационен център е единствен по рода си в цялата страна. Той ще предоставя нови информационни услуги на българските и на чуждестранните студенти и ще помага за по-бързото адаптиране на новоприетите.

 

В сградата са обособени три функционални звена: първото ще предоставя пълна информация за стъпките на адаптация на новоприетите студенти. Второто е за административни услуги, където ще се извършва консултиране и подготовка на документи, необходими за МВР, здравни застраховки, банки и други. Третото специализирано звено ще обслужва и подпомага студенти в неравностойно социално положение.

 

В модерния архитектурен комплекс се намират и двата вече функциониращи центъра –Информационен център и Център за кариерно развитие, както и Учебен отдел на Ректората. Тук са и административните офиси на Факултета по медицина и на отдела „Следдипломно обучение“.

 

В просторната сграда има зали за презентация, информационни и приемни зали за обслужване на студентите, каса, книжарница и интернет-кафе.

 

Центърът ще работи така, че всичко в него да се случва на едно място – за максимално улеснение на студентите в административните процедури.

 

Инвеститор в проекта е Медицинският университет – Пловдив, фирмата-изпълнител е „Консорциум Корект Строй“, която за малко повече от 7 седем месеца издигна тази красива двуетажна сграда с РЗП 1612 кв.м.

 

Стойността на инвестицията е 3 241 692 лв.

Tags: , , , ,

Comments are closed.