Писмо от проф. Николай Петров, министър на здравеопазването до д-р Тотко Найденов

До Д-р Тотко НАЙДЕНОВ

 

УВАЖАЕМИ ДОКТОР НАЙДЕНОВ,

 

С най-голямо удоволствие Ви поздравявам, че фокусирате вниманието на обществеността към въпросите на Домовете за възрастни хора, Зелените училища и Центровете за възстановяване след онкотерапия.

Подкрепям Вашето желание да поставите акцент върху ползите от здравословния начин на живот, какъвто следват родопчани, известни със своите завидни жизненост и дълголетие.

Вярвам, че стремежът Ви да намалите социално-значимите болести и усилията Ви успешно да развивате уникалния за Европа здравно-духовен туризъм са правилна стъпка към общата ни цел – да повишим качеството и продължителността на живота на българските граждани. Убеден съм, че настоящият форум, който организирате в с. Славейно – Свещено място на българската медицина и родно място на проф. Константин Чилов и на още 80 български лекари, може само да допринесе за осъществяването на тази мисия.

Надявам се и занапред да продължим нашето сътрудничество по нелекия път към утвърждаване престижа на високохуманната професия на лекаря, като стоически преодоляваме трудностите и смело посрещаме предизвикателствата.

Като оставам с уважение, пожелавам на Вас и всички участници крепко здраве и нови професионални върхове.

 

Проф. Николай ПЕТРОВ,

Министър на здравеопазването

Tags: , ,

Comments are closed.