НЦЗПБ – заедно с Държавния департамент на САЩ!

“Нови и отново появяващи се инфекциозни заболявания, вкл. и опортюнистични инфекции в Централна и Източна Европа” – това бе темата на международния форум, организиран от Националния център по заразни и паразитни заболявания под патронажа на Държавния департамент на САЩ и съдействието на американското посолство у нас. За първи път в България се провежда подобна толкова значима и на най-високо международно равнище научна среща в областта на заразните болести, особено опасните инфекции и биотероризма. Доклади и постери бяха иднесени не само от най-видните български специалисти, но и от Carolina Vaccine Institute, Louisiana State University of Mеdicine, The University of Texas Medical Branch, New York Medical College и др.

Заслугата за тази особено важна за националната и международна епидемиология среща е единствено на дългогодишния директор на НЦЗПБ акад. Богдан Петрунов, Лекар на България, председател на Консултативния съвет на Национален алианс “Живот за България” и член на редколегията на неговия орган в. “Български лекар”. Благодарение на огромния си международен авторитет и многолетните си връзки с най-видните учени в тази област по целия свят, той доведе десетки от тях в София за участие във форума.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.