Споразумение със СЗО!

Министър д-р Божидар Нанев подписа в Копенхаген Споразумение за сътрудничество с Европейското регионално бюро на СЗО за 2010-2011 г. Договорът предвижда отпускане на 520 000 щатски долара за техническа и експертна помощ за подпомагане на здравните реформи у нас. Двете страни ще си сътрудничат по въпросите на здравната политика, предоставяне на здравни дейности, разработване на методи за генериране на ресурси в здравеопазването и др.

Ще се търси намаляване на здравната, социална и икономическа тежест на заразните болести и засилване на здравната промоция и превенция на незаразните болести, както и оптимизирането на организацията и подготовката за извънредни ситуации в здравеопазването, бедствия и кризи.

Tags: ,

Comments are closed.