IX Национален Конгрес по оториноларингология Х Белинов симпозиум

Днес провеждаме Х юбилеен Белинов симпозиум, за което ви поздравявам. През есента на 2000 г. посетих проф. Тодор Карчев и му предложих да създадем и съвместно да организираме Белинов симпозиум по УНГ. Идеята ми бе радушно приета и осъществена през м. ноември в Киносалона на ВМА, с участието на ръководителите на всички университетски катедри и клиники в страната. Така поставихме началото. Белиновият симпозиум се свикваше ежегодно, макар и без мое пряко участие, и стана традиционен; надявам се, че това ще продължи и занапред.

Но преди проф. Стоян Белинов ние имаме проф. Иван Кипров, който следва медицина в Лион и завършва в Париж, и е първият наш професор по УНГ и не само основател и първи завеждащ на катедрата по УНГ при МФ – София (1919 – 1922), но и първият декан на МФ – София (1919 – 1920). За съжаление, той умира рано, през 1992 г., на 55-годишна възраст. Унаследява го доц. Стоян Белинов, който преди това е основал първото отделение по УНГ при Александровска болница и го ръководи от 1909 до 1923 г. От 1926 г. той вече е професор.

Всепризнатият основоположник на българската оториноларингология и отоневрология проф. Стоян Белинов е роден в Котел на 30 март 1872 г.. завършва медицина във ВМА – Санкт Петербург, специализира пак там и във Виена. Полиглот, владее над 10 езика. По време на войните е началник на военно-полеви болници. Автор е на над 120 научни публикации и на първите ни университетски учебници по оториноларингология. Работи върху проблемите на патологията и клиниката на вестибуларния апарат, риносклеромата, лечението на изгарянията на хранопровода и чуждите тела в него и долните дихателни пътища (пръв у нас прилага бронхоезофагоскопа за вадене на чужди тела оттам). Пръв у нас въвежда нов метод за предпазване на стесненията на хранопровода чрез бужиране. Пръв в света изследва отолитовия апарат. Открива кохлео-палпебралния рефлекс. Член-кореспондент е на множество национални дружества по УНГ в Европа. Може да се каже, че той въвежда българската оториноларингология в Европа!

Загива трагично при бомбардировката над София на 10 януари 1944 г. в собствения си дом. Отдавайки почит към делото и паметта на проф. Стоян Белинов, да си спомним за двамата оториноларинголози от Пазарджик, д-р Димитър Чешмеджиев и д-р Димитър Попов, не само съграждани, съименници и колеги от една и съща специалност, но и загинали по един и същи трагичен начин: заразявайки се от свои пациенти, болни от кърлежова хеморагична треска, по време на тампонада на епистаксисите им. Тези хора присъстват в тъжния списък на издирените от нас над 100 лекари, загинали при изпълнение на служебния си дълг, в чиято памет създадохме Националния ден на спасението, който се отбелязва на 15 август, датата на подвига на д-р Стефан Черкезов.

Вечна памет на проф. Стоян Белинов и нашите скъпи колеги! Бог да ги прости!

(слово при откриването на Х Белинов Симпозиум, 2 октомври 2009 г., Златни пясъци, Варна) 
  
Удоволствие беше тук да бъде видян проф. Георги Георгиев, доайенът на българската оториноларингология; още по-голямо удоволствие е общуването с него, както и с енергичния ръководител на клиниката и катедрата по УНГ при ИСУЛ проф. Кунчо Кунев, зам.-ректор на МУ – София. Двамата достойни приемници и продължители на делото на проф. Стоян Белинов ръководиха IX Конгрес по оториноларингология и Х юбилеен Белинов симпозиум с вещина и силно изразена колегиалност. 
Бяха отбелязани и 2 юбилея: 100 години Отделение по УНГ в България” (основано от бъдещия проф. Стоян Белинов) и 90 години Катедра по УНГ (създадена от проф. Иван Кипров, днес ръководена от проф. Кунчо Кунев), на чиито сътрудници се дължаха повечето доклади.

Интересни бяха данните, изнесени относно ларингеалния карцином, който бележи тревожен прираст през последните 20 години. През 2006 г. в България са новорегистрирани 607 болни от него, като половината са с Т4-лезия; 465 от тях са оперирани в катедрата по УНГ в ИСУЛ. Пак тук през последните 10 години на 280 пациенти е извършена кохлеарна имплантация.

За нов председател на Дружеството по оториноларингология бе избран проф. Кунчо Кунев. Честито!
До нови срещи, скъпи колеги оториноларинголози!

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.