Агенция към МФ ще остойностява медицинските дейности

Специална агенция към МФ ще се занимава с остойностяването на основния пакет с медицински дейности, които плаща здравната каса. Това стана ясно по време на кръгла маса в София за проекта за изменение на ЗЗО, който подготвят МЗ и ПП ГЕРБ. На нея присъстваха министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев, министърът на финансите г-н Симеон Дянков, зам. председателят на НС и председател на ПКЗ д-р Лъчезар Иванов от ГЕРБ, както и синдикати, работодателски, съсловни и пациентски организации.

През 2010 г. всички дейности и консумативи, които в момента не се покриват от здравната каса ще се регламентират в отделен списък, стана ясно още на кръглата маса. Той ще се публикува на видно място от всяко лечебно заведение. Така пациентите ще знаят за какво точно лекарите може да им искат пари, както и колко. По този начин ще се намали делът на нереглементираните плащания в системата без да се натоварват допълнително финансово хората в момент на криза, обясни д-р Божидар Нанев. С регламентирането на списъка ще се даде и реална възможност на пациентите да избират как да покрият тези разходи – директно от джоба си или като се осигуряват в доброволните здравноосигурителни фондове.
Здравноосигурителният модел ще се промени реално през 2011 г.

В момента се обсъждат вариантите, по които това може да стане. Един от тях е чрез въвеждането на задължително доплащане за услугите, които сега не покрива напълно здравната каса. Това може да стане чрез регламентирането на задължително допълнително здравно осигуряване, доброволно осигуряване или чрез кешови плащания. Окончателният вариант на промените ще е готов до няколко седмици и ще бъде подложен на  широко публично обсъждане.

Реализирането на всички здравни реформи, част от които са преструктурирането на болничната помощ и пилотното въвеждане на ДСГ през следващата година, ще коства около 600 млн. лв, каза финансовият министър Симеон Дянков. От повишаването на акцизите на цигарите и алкохола за здравните реформи ще се осигурят 190 млн. лв. Останалите средства могат да дойдат от повишаването на здравната вноска, която плаща държавата за децата на 6% през 2010 г. Също така от пренасочването на икономии от очакваното по-ефективно изразходване на средствата за здравеопазване.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.