На вниманието на чл.-кор. проф. Стефан Костянев, ректор на МУ – Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

През т. г. се навършват 120 години от рождението на знаменития педиатър и инфекционист проф. Иван Андреев, създател на пловдивската педиатрия, както и 110 години от рождението на верния му съратник проф. Иван Вапцаров. И двамата са автори на десетки научни трудове по педиатрия и завинаги оставиха в съзнанието на нас, пловдивските възпитаници, своето човеколюбиво кредо.

Предлагам Ви нашият любим университет наесен да ознаменува тези годишнини чрез подходяща национална научна конференция.

Tags: , ,

Comments are closed.