На вниманието на Централната КПЕ: Отбелязване на съсловните празници, създадени по наши инициативи, популяризирани чрез в. “Български лекар и припознати и утвърдени от УС на ВЛС и съсловието

# Ден на БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАР, 19 октомври.

Създадени през 1994 г. Вечерта на 18 октомври РЛК в страната да си организират по места съответните тържествени вечери с колегите и награждаване на съответните призьори. Непременно да се канят и местните журналисти. Вечерта на самия 19 октомври УС да си провежда централното тържество, както намери за добре. Иначе си остава едно елитарно капсуловано тържество само за ръководителите на БЛС и РЛК.

 

# ЧИЛОВИ ДНИ.

Създадени през 1998 г. Отбелязват се в съботен ден в края на май. Да се организират научни сесии по теми от вътрешната клиника в Областните и Университетски болници. Посещение на възможно повече колеги на Къщата-музей “Проф. К. Чилов” в с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина, и поклонение пред гроба му.

 

# ДЕН на СПАСЕНИЕТО, 15 август.

Създаден през 2005 г., със съдействието на МЗ, ВМА, КТ “Подкрепа”, КНСБ, Противопожарна охрана, “Мати Болгария”; официализиран от МС (Решение 1039/20. 12. 2012; ДВ/28. 12. 2012), с което България стана единствената страна в ЕС с подобно събитие. С писмо, съвместно с УС, до РЛК в страната, да се призоват да организират излизане на персонала на ЛЗ пред вратите им точно в 12 ч. за ритуала: 1-минутно мълчание, съпроводено от сирените на линейки. Да се разяснява на журналистите защо се отбелязват подвигът на д-р Стефан Черкезов (15 август 1963) и саможертвата и всеотдайността на над 130 лекари, починали по време на работа – от преизтощение, заразени от болестите на свои пациенти, при катастрофи с линейки на път към (от) пациент. По възможност, вечерта на 14 август да се организира Тържествена заря-проверка (по подобие на 1 срещу 2 юни). Да се разпространи он-лайн до РЛК в страната текстът на “Светейки на другите – изгарям!” и на “Кратка история на медицината и лекарска етика”.

 

ДА СЪЗДАДЕМ Литературен конкурс “Д-р Петър КОНСТАНТИНОВ”, съвместно със СБП, за произведения на лекарска и  здравна тематика.

 

ДА НАСТОЯВА ПРЕД УС:

#  Да създаде стабилно сътрудничество със синдикатите – за съучастие в Колективния трудов договор, който определя заплатите (досега не го е правил!);

# Да изисква спазване на Европейската конвенция за уеднаквяване заплащането в ЕС (лекарският нощен труд у нас се заплаща стотинки на час; във Франция – десетки евро!);

# Да работи и с ИАМО за предотвратяване на лекарските грешки.

 

Дейността на УС не бива повече да бъде единствено НРД!

Tags: 

Comments are closed.