Проф. Иво Димитров, неуморимият социалмедик, на 80 години

Всеки пловдивски медик познава проф. Иво Димитров. По наше мнение, той е един от съвременните символи и образци на българската социална медицина. Трудно е да бъдат изброени всичките му заслуги към нея. Ето най-значимите:

Дългогодишен ръководител на Катедрата по Социална медицина към ВМИ и МУ – Пловдив;

Ръководител на 13 курса по медицинска статистика;

Издадени над 650 сертификата за следдипломна квалификация по “Приложение на статистическите методи в медицината”;

Сертификати на над 1500 студенти, докторанти и млади асистенти от София, Пловдив и Стара Загора за “Основи на научните изследвания в медицината”;

Създаване, развитие и утвърждаване на Младежкото научно дружество “Асклепий”, прието, с Решение на Академичния съвет, като структурна единица на ВМИ – Пловдив;

Създаване и организиране на Национален конкурс “Наука и младост” с участието на всички висши медицински училища в страната;

Създаване на специалност “Здравни грижи” към всички ФОЗ в страната (акредитирана от НАОА през 1997 г.);

Организиране и провеждане на 7 Балкански конгреси по социална медицина, история на медицината и здравни грижи;

Възстановяване на Почивната база “Цигов чарк” към създателя ѝ ВМИ – Пловдив (тя е построена през 1964 г. с труд от пловдивските студенти под ръководството на незабравимия социал-медик и ректор проф. Тодор Захариев и почти криминално отнета през 80-те години от синдикатите). Важно уточнение: именно заради усилията на проф. Димитров собствеността е върната на строителя й не срещу исканите 140 000, а само за 40 000 лв – един негов безспорен огромен личен принос към пловдивската ни Алма матер с духовно и финансово измерение;

Пак по негова идея и под ръководството му е извършена генерална реконструкция на Почивната база – с прокарване на самостоятелен санитарен възел към всички стаи с напълно ново тяхно обзавеждане, оборудване на отличен кухненски блок, обособяване на конферентна зала с бар, надстройка на базата за фитнес-център.

 

Бъди ни още много години жив и здрав, Иво!

 

Tags: , ,

Comments are closed.