Отново заедно на “Чилови дни”!

Празниците на интернистите “Чилови дни”, които създадохме през 1998 г. и ежегодно провеждахме в София, Пловдив и Къщата-музей в с. Славейно, извадиха от забвение името и делото на най-великия български клиницист чл.-кор. проф. Константин Чилов /1898 – 1955/, автор на над 250 научни труда във всички области на вътрешната медицина – кардиология, пулмология, ендокринология, гастроентерология, хематология, паразитология, нутриционизъм, фундаменталния учебник “Вътрешни болести” /в 2 тома, третият остава недовършен поради кончината му/, Наръчника по клинична лаборатория /претърпял 7 издания/ и пр. В негова чест удостоихме родното му село Славейно, Смолянско, с уникалното звание “Свещено място на българската медицина”.

С Наградата “Проф. К. Чилов”, от името на здравния министър и председателите на БЛС, БАН, СУБ и СБМС и на главния редактор на в. “Български лекар” вече 21 години удостоявахме най-видни български клиницисти – академици и професори.

По необясними причини смолянските лекари не само бойкотираха автентичните “Чилови дни”, но и започнаха да ги провеждат алтернативно. След възражение от страна на жителите на с. Славейно, преименуваха събитието на “Чилова академия”, което също будеше недоумение и съжаление за пропуснатите възможности. РЛК – Смолян нито веднъж не отговориха на 3-кратните ни предложения да организираме “Чилови дни” заедно.

Тогава ние доброволно се отказахме от интелектуалната собственост върху “Чилови дни” и предоставихме на УС на БЛС правото да ги провежда както намери за добре, по своя преценка, без никакви условия и изисквания за нас лично. Предложението ни бе прието единодушно от членовете на УС; така “Чилови дни” завинаги влязоха в културния и съсловния календар на съсловната ни организация!

Само ден след 25-тото отбелязване на Деня на българския лекар, по инициатива на председателя на БЛС д-р Иван Маджаров отнесе нашето предложение пред РЛК – Смолян, Най-после те са приели занапред да има само едно отбелязване на проф. Чилов – чрез първоизточника “Чилови дни”, с международно участие.

Като благодарим на д-р Маджаров и смолянските лекари за добронамереността и колегиалността, се надяваме да бъдем заедно и в организирането на Родопски здравно-духовен туризъм и на здравословните планове на Клуб “Родопско здраве”, което ще бъде от полза и за практиките им, и за нашите сънародници.

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.