Иван Есенски за новата книга на Тотко Найденов

Многостранните интереси на Тотко Найденов са намерили израз в една любопитна и необичайна книга – ново издание, състоящо се от две части: „Петко Славейков и Дядовден“ и „Двете самоубийства на Яворов“. Централни образи в книгата са двама от най-четените класици на българската литература, които и със своето творчество и с обществените си позиции и дела заемат централни места в нашата култура и история.

Нестандартният подход на автора ги разкрива в различни ракурси и в светлина, която до голяма степен е била филтрирана през ситото на обществените нагласи на времето. Петко Славейков е представен не само с многообразното си дело – за него лекарят Тотко Найденов е открил една специфична страница и в сладкодумен порядък ни запознава и с болестите на писателя, което едновременно е професионален анализ и публицистична епикриза.

Така авторът проследява и суицидните прояви в рода на Яворов, като се опитва да вмъкне и своя версия – пак базирана на медицинските констатации – за причините, довели поета до трагичния му край. Във всички случаи, макар някои моменти да предизвикват несъгласие и съмнения – това е книга, написана интересно, със съпричастие и разбиране – книга, която не търси жълтия ефект от драмите на великите, а се опитва да хвърли виделина в здрача на премълчаваното и неизвестното.

Tags: ,

Comments are closed.