Директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова подаде оставка

На заседанието на Управителния съвет на НЗОК, проведено на 2 ноември 2009 г., директорът д-р Румяна Тодорова внесе молба за освобождаването й от длъжност. Причината за подадената оставка е оказвания върху нея политически натиск, както и липсата на визия за работата на институцията през следващата година.

Председателят на УС д-р Евгени Душков изказа благодарност от името на Управителния съвет за професионалната работа на д-р Тодорова в Националната здравоосигурителна каса.

За временно изпълняващ длъжността директор е назначен Александър Огнянов – досегашен заместник-директор на НЗОК.

Tags: , , , ,

Comments are closed.