До Конфедерацията на пациентските организации

Най-после – МЗ официално призна Конфедерацията на пациентските организации (след като Министър д-р Божидар Нанев издаде съответната заповед).

Ние отдавна сме настоявали представители на пациентските организации да участват в начертанията и осъществяването на националната здравна политика (още на организираната от нас IV Варненска лекарска Среща/2000 г.), вкл. и в НРД – защото тази политика се провежда заради тях, и освен това тя се издържа от парите им. Ще ни чуят ли властимеещите най-после?! След като вече направиха първата стъпка, ще трябва да направят и следващата.

Предлагаме на Конфедерацията да настоява за осигуряването и провеждането на синтезираните от нас основни ценности в медицината:

# всеки пациент има право да боледува и оздравява, да страда и умира с достойнство!
# искаме да ни лекуват добри, квалифицирани и богати лекари!

Надяваме се бъдещото ръководство на Конфедерацията на пациентските организации, което ще бъде избрано в края на м. ноември т. г., да приеме горецитираните принципи като свои и да работи за осъществяването им.

Вестник “Български лекар”, Национален Алианс “Живот за България” и Клуб “Родопско здраве” винаги ще им бъдат в помощ!

Tags: , , , , ,

Comments are closed.