Пак да поговорим за пари: Къде отива членският ни внос?!

40-тият Събор на БЛС бе проведен в далечния Обзор. Пак добре, че не – чак в Силистра (без да имаме нищо против този многострадален наш град; впрочем един от предишните ни председатели бе заврял делегатите чак там; причините по-решаващите събори да се организират възможно най-далеч от София и Пловдив е отдавна известна).

Въпросът обаче пак опира до пари. Защото разноските на делегатите се поемат от собствените им РЛК. Това едва ли е правилно. В Централата ежемесечно се привеждат по 3 лв от задължителния членски внос на всеки лекар. Не е възпитано да гледаме в чужда чиния, но ако приемем, че това са около 25 000 колеги, сметката излиза 75 000 лв ежемесечно. Годишно сигурно доближава, а може би – и надхвърля 1 млн лв.

В. “Български лекар” напълно подкрепя идеята на председателя на СЛК д-р Асен Меджидиев: разноските на делегатите на съборите да бъдат поемани не от съответните РЛК, а от Централата на БЛС. Очакваме това негово предложение да бъде прието от делегатите на Отчетното събрание на СЛК; също – и увеличаване на членския внос на 2% от минималната работна заплата, като 2 лв от него остават в дружествата. Така вместо 8 лв софийските колеги ще плащат малко над 11 лв; нима това е драматично?

Tags: , , , ,

Comments are closed.