150-годишнината на БАН, Световния ден на зрението

В чест на 150-годишнината на БАН и по повод на Световния ден на зрението на 8 октомври 2019 г. от  Отделението за медицински науки бе организирана Конференция „Превенция и лечение на застрашаващи зрението заболявания” в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на Българска академия на науките (София, ул. „15 ноември“ 1) Тя бе открита от Академик Ю. Ревалски, Председател на БАН.

Съорганизатори на събитието бяха: Международна очна фондация „Зрение за всички“, Пациентска организация „Глаукома“, СОБАЛ „Акад. К. Пашев“

 

Председател на Орг. комитет: акад. Петя Василева

Със съдействието на: Antibiotica, Bayer, Novartis, Santen, Thea

 

Очни заболявания застрашаващи зрението – превенция и лечение

Още от дълбока древност окото е било обект на учудване и възхищение, извор на вдъхновение в поезията, музиката и живопистта. Със своите уникални качества, зрителният орган представлява шедьовър на еволюцията. Зрението се оценява като изключилтена ценност за човека. Много са изразите, които ние българите използваме в ежедневието: „пази го като очите си”, „отваряй си очите”. В очите се отразява интелигентността, в очите може да се разпознае искреността от лъжата, излъчването от окото придава смисъл на казаното.

Най-голямо разпространение в България имат очните заболявания, характерни за страните със застаряващо население. Това води до нарастваща нужда от очна помощ, поради големия брой болни както и възможността сега да лекуваме болести, които бяха нелечими до преди няколко години. От друга страна, нарастват проблемите и сред младото поколение, което пренебрегва грижата за здравето си и страда от свръхнатоварване и злоупотреба с продължително гледане на електрония дисплей още от ранна детска възраст.Информационната революция и навлизането на невероятните информационни технологии, за съжаление се използват не само за получаване на знания, а до голяма степен  за развлечения. Това води до нарушаване на нормалното човешко общуване, като се натоварва безмислено най-ценния дар от природата – окото.

Окото представлява прозорец към мозъка и изследването му е ключ към съдовата и вегетативната система на организма: в окото се отразява не само интелектът, но и общото здраве на човека. Осигуряването на добро зрение в детска възраст има решаващо значение за нормалното физиологично, физично, социално и професионално развитие на човека. При проучване на училища в София наш екип установи, че едно на 20 деца има сериозен очен проблем, а за над 80% от проучените деца това е бил първият очен преглед в живота им.

Всяко увреждане на зрението води  до трудности в ежедневните битови и професионални дейности – четене, шофиране, спорт, опасност от травми и счупвания при падане, неспособност за грижа за семейството. Слепотата представлява най-тежката инвалидност. Тя е лична трагедия за индивида и социална тежест за обществото.

През  1999 г. от очни и здравни международни организации бе основана „Световна инициатива за предпазване от слепота. Право на зрение 2020” с цел предприемане активни действия за ограничаване на негативната тенденция към нарастване на зрителните увреждания и слепотата в света. Известно е че 80% от слепотата може да бъде предотвратена или излекувана! Офталмологичната общност у нас се включва успешно в тези международни програми. Нивото на лечебната и хирургическа дейност у нас напълно покрива най-високите световни изисквания, като е необходимо да се отчете пренебрегване значението на превантивните дейности, които са необходими за осигуряване на очно здраве при всички професии, възрастови групи и интердисциплинарно сътрудничество. Превантивните стратегии трябва да станат част от ежедневната клинична дейност, а не единични акции, както досега с т.н. доброволни скринингови инициативи на болници, фирми, организации.

Смятаме, че конференцията ще подобри информираността за проблемите на очното здраве и значението на редовни и регламентирани профилактични прегледи в различните възрастови групи.

Tags: 

Comments are closed.