Проф. Боян Лозанов, Доц. Лъчезар Лозанов: Болести на щитовидната жлеза

Монографията излизе през 2018 г., цели 18 години след основното ръководство по ендокринология, излязло под ръководството на безспорно най-авторитетния наш медик в тази област проф. Боян Лозанов. През последните няколко години от печат излязоха още няколко ръководства по специалността, под редакцията на проф. Сабина Захариева, посветени на различни области на клиничната ендокринология. В областта на тиреоидологията обаче до момента нямаше самостоятелно ръководство, а тази патология стана водеща в специалността.

Първа част от монографията на баща и син Лозанови разглежда физиологията и патологията на щитовидната жлеза. Във втората част се разглежда ролята на тиреоидните хормони за развитието и функциите на основните системи. На високо научно ниво са разгледани интимните механизми и тяхната роля за клиничната изява на тиреоидните нарушения по отделните органи и системи, базирани на богат клиничен и експериментален материал.

В монографията са цитирани близо 1000 литературни източника, повечето от последните 5-10 години. Това позволява не само ендокринолози, но тесни клиницисти и от други сфери на медицината да използват съвременни научни познания в тази тъй важна област.

Изданието вече е изчерпено. Баща и син Лозанови подготвят ново – разширено и допълнено с най-нови данни от световната литература.

Tags: ,

Comments are closed.