Решение на клуб “Родопско здраве” и в. “Български лекар

На разширеното си заседание, проведено на 6 декември 2009 г. в гр. Смолян, ръководството на клуб “Родопско здраве” и редколегията на в. “Български лекар” решиха:

1. Да проведат XIII Чилови дни съвместно с БЛС и МУ – Пловдив на 14 май, петък, в Пловдив и 15 май, събота, в с. Славейно, Смолянско;
2. Да организират II  Родопски здравен събот на 16 май, неделя, съвместно с община Смолян.
Да призоват българските граждани да живеят здравословно като родопчани: умерено хранене, много движение, висок дух, доброжелателство и ведро настроение.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.