XXII Чилови дни

“Чилови дни” са създадени през 1998 г. в памет на 100-годишнината от рождението на най-енциклопедичния български клиницист чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955), дипломирал се във Виена. Няма друг български лекар, който за толкова кратък живот да е написал и публикувал толкова много научни трудове (над 250), и то буквално във всички области на вътрешната медицина – кардиология, пулмология, гастроентерология, хепатология, нефрология, ендокринология, хематология; създател е на българската клинична лаборатория.

XПо установената традиция, и XII “Чилови дни” ще се проведат в съботен ден – 12 септември, в родното село на професора – Славейно, Смолянско, обявено от нас за Свещено място на българската медицина. С изключение на м. г., когато те не бяха организирани, поради уважение към тежкото заболяване на незабравимия кметски наместник Тодор Горелов, те се свикват ежегодно през м. май. Още едно отклонение от традицията е не само септемврийската дата (преместена поради карантинните мерки), но и връчването на Наградата “Проф. К. Чилов” за пръв път посмъртно. За лауреат бе определена проф. Константа Тимчева, химиотерапевт, но тя се отказа в полза на наскоро починалия незабравим онколог доц. Красимир Киров.

Той е син на забележителния гръден онкохирург проф. Станко Киров. Имаше 3 специалности – хирургия, онкология и дерматология. Завършил е медицина в Прага, Карлов Университет. Владееше няколко езика. Работеше в Националния Онкологичен Център и в МБАЛ “Надежда” – София. Беше публикувал близо 100 научни труда, предимно в областта на меланома и останалите дерматоонкологични болести. Участваше и в престижни европейски клинични изпитвания.

В памет на проф. Чилов и доц. Киров от 11 ч. в читалището на с. Славейно ще се проведе кратка научна конференция по онкология. Тържественото връчване на Наградата “Проф. К. Чилов” ще се състои, както обикновено, в 12 ч. пред гроба на проф. Чилов (Лекарския Божи гроб) в двора на единствената Къща-музей на лекар в България.

Както казваше непрежалимият акад. Чудомир Начев: “Всеки лекар трябва да посети тази Къща.”

Тя е нашият лекарски Ерусалим.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.