Обява

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява свободни места за медицински сестри, медицински лаборанти и рентгенови лаборанти, както следва:

3 места за медицински сестри, анестезиологични – КАИЛ
2 места за медицински сестри – Клиника по хирургия
2 места за медицински сестри – Клиника по гастроентерология
3 места за медицински сестри – Клиника по УНГ болести
3 места за медицински сестри – Клиника по травматология
2 места за медицински сестри – Клиника по кардиология
2 места за медицински сестри – Клиника по нефрология
2 места за медицински сестри – Клиника по неврология
1 място за медицинска сестра – Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения
1 място за медицинска сестра – Клиника по урология
1 място за медицинска сестра – Спешно отделение
1 място за медицинска сестра – Клиника по хемодиализа
2 места за медицински лаборанти – Клинична лаборатория
1 място за рентгенов лаборант – Клиника по образна диагностика

Телефон за информация: 02 94 32 417 – Главна медицинска сестра и 02 94 32 288 – Човешки ресурси.

Tags: 

Comments are closed.