Документация/Факултет по дентална медицина – дентална санация на хемодиализирани

Колежката д-р Мария Денчева, докторант от Факултета по дентална медицина при МУ – София е разработила – за първи път в България! – дългосрочна програма за оптимизиране на комплексната огнищна дентална санация на пациенти на хемодиализа и бъбречно-трансплантирани.

Хората, изпаднали в краен стадий на ХБН, се надяват не само на редовна хемодиализа и евентуална бъбречна трансплантация, но и на дентална санация. Екипът на този проект (който ще бъде осъществен благодарение на спечелена европейска програма) ще оптимизира познати и прилагащи се мерки за комплексна дентална диагностика и лечение, чрез използване на минимално инвазивни технологии като контактна и безконтактна термография и лазер-терапия.

Tags: ,

Comments are closed.