XXII “Чилови дни”

Проведоха се традиционните ежегодни XXII Празници на интернистите “Чилови дни”, създадени през 1998 г. (Беше пропусната само м. г., поради тежкото заболяване на кметския наместник Тодор Горелов).

Пред гроба на проф. Чилов в дворя на неговата къща-музей в с. Славейно, Свещено място на българската медицина, бе обявено, че Наградата “Проф. Чилов” за пръв път се дава посмъртно – на незабравимия онко-дерматолог доц. Красимир Станков Киров. За пръв път тя се връчва и на медицинска сестра – това е операционната онкологична сестра Рени Галева. Припомнени бяха думите на незабравимия акад. Чудомир Начев/ “Всеки български лекар трябва да посети тази Къща-музей, нашия Ерусалим, за да попие поне капчица от човеколюбието, професионализма и етиката на този най-разностранен и енциклопедичен медик.”

(За съжаление,  младите колеги, присъстващи на тържеството, признаха, че за пръв път чуват името на проф. Чилов и че животът и дейността му трябва да бъдат преподавани още от първи курс. Уви, днес българската медицина е проядена от меркантилизъм; КП я принизиха до нивото на бакалски сметки. Да, лекарят трябва да живее достойно и да бъде високо заплатен, стига да притежава нужната квалификация – но нима най-великата професия може да бъде упражнявана без духовност и пиетет към пословичните ѝ емблематични образи?)

С най-високото професионално-съсловно отличие – званието “Лекар на България”, от името на МЗ, БЛС, Нац. Алианс “Живот за България” и в. “Български лекар”, бяха удостоени професорите Иван Гаврилов, гръден онкохирург и Константа Тимчева, химиотерапевт.

Бе прочетено поздравителното писмо на председателя на БЛС д-р Иван Маджаров.

Проф. Чилов трябва да бъде пътеводната звезда на българските лекари!

Проведена бе делова среща и с кметицата (втори мандат) на живописното с. Момчиловци, Център на българския здравно-духовен туризъм – Сийка Суркова, на която бе обсъдено и планирано по-нататъшното развитие на този здравословен край за възстановяване след лечение на онкологични и други заболявания.

 

 

Уважаеми доктор Найденов,

Приемете моите поздравления по повод провеждането на тазгодишните „Чилови дни”. За двайсет и втори пореден път Вие и институциите, които Ви подкрепят, ще отдадете внимание и заслужена почит към лекарското съсловие. Мястото на тази традиция неизменно е родопското село Славейно, удостоено с уникалното звание “Свещено място на българската медицина”.

Най-енциклопедичният клиницист и създател на българската лабораторна медицина проф. Константин Чилов, отново ще бъде притегателната сила и епицентър на събитието. „Чиловите дни” показват години наред, че различните епохи са белязали по свой начин лекарската всеотдайност и саможертва –от спасяването на хора в горящ автобус до създаването на школи в българската медицина и битките с различни болести и епидемии.

Екипът на УСБАЛО и лично аз приветстваме избора Ви на темата за дискусия, посветена на разпространението на онкологичните заболявания. Впечатлени сме и от решението с тазгодишните награди да бъдат удостоени наши колеги: дългогодишният началник на Клиниката по онкодерматология доц. Красимир Киров /посмъртно/ и операционната сестра Рени Галеваот Клиниката по гръдна хирургияна УСБАЛО.

Това доказва, че днешното време и съвременните лекари, макар и със своя специфика, са неотменна част от българското лекарско съсловие.

Пожелавам успех в организацията и провеждането на Двайсет и вторите „Чилови дни”, а лично на Вас и на всички колеги –крепко здраве, всеотдайност и кураж в отстояването на лекарските ценности.

И да пребъде идеята на „Чиловите дни”!

С уважение,
д-р Стефан Константинов

Изпълнителен директор на „УСБАЛ по Онкология“ ЕАД

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.