XVIII Конгрес по микробиология

За 18-та поредна година проф. Тодор Кантарджиев, Лекар на България, член на Редколегията на в. “Български лекар”, председател на Българската асоциация на микробиолозите, организира Конгреса по микробиология. Мястото е традиционно – Парк-хотел “Москва”, но провеждането – не: то ще бъде както присъствено, така и дистанционно, он-лайн.

Конгресът започва на 30 септември в 14,30 ч. с отчет на дейността на Националните референтни центрове по инфекции и отражението й върху общественото здраве. Откриването е на 1 октомври от 10 ч. На сесиите ще бъдат изнесени десетки съдържателни доклади.

Желаем на колегите спорна работа!

Tags: , ,

Comments are closed.