Модерна аудио-вестибуларна лаборатория е оборудвана в Университетския медико-дентален център в МУ-Варна

С пълен модул последно поколение електрофизиологични апарати е оборудвана новата Аудио-вестибуларна лаборатория към Университетския медико-дентален център в МУ-Варна. Специалистите в лабораторията извършват прецизен пълен слухов анализ, диагностика и рехабилитация на пациенти при повече от 60 състояния, между които неизяснен шум в ушите, замаяност, световъртеж, загуба на равновесие, намален слух, главоболие, нестабилност в походката. Новата апаратура, която е на стойност над 294 000лв. и е закупена от МУ-Варна, е оборудвана и с последно поколение аудио-вестибуларен стол, разполага със собствена софтуерна мрежа и с допълнителен модул за съхраняване на информацията с научна цел. Апаратурата е в съответствие с най-новите световни стандарти за провеждане на универсален слухов скрининг при новородени – един от приоритетите на световната здравна организация.

Вестибуларната апаратура включва визуализиращи очила от последно поколение с най-прицизен софтуер за виртуална реалност и 3D системи за диагностика на прогесивно нарастващия брой на отневрологичните заболявания, дължащи се на високия стрес, затлъставане, нарушения на съня и др.Продължителността на пълния анализ на слуха е до 1 час и половина и дава обратна информация за различни нива на загуба на слуха или вестибуларната функция, обяснява доц. Д-р Марио Милков, водещ специалист по оториноларингология.

Новата апаратура е подходяща за диагностични изследвания при отологични, неврологични, ендокринологични и психиатрични заболявания, след удар или друга травма на главата, при захарен диабет, при сутришно замайване, продължаващо повече от седмица, мигрена, внезапно възникнало главоболие, морска болест, за ранен детски скрининг, пароксизмално вертиго. Могат да се правят най-точни изследвания за трудова експертиза и на работещи в авиацията, морското дело, активни спортисти, водолази и височинни  работници.

В периода от 2015 г до сега МУ-Варна е провел 5 вестибуларни интердисциплинарни  научни форума с голямо международно участие и е основател на International Black Sea Otology and neuro-otology Association.

Новата аудиовестубуларна лаборатория е в тясно научно сътрудничество с други такива университетски центрове, като тези в Питсбърг, Маанстрихт, Пиза, Рим,  Литъл Рок, Мюнхен, Москва, Бангалор, Анкара, Цюрих, Киев, Лондон, Порто Алегре, Хале, Минеаполис, Безие, Париж , Одрин, Солун, Букурещ, Белград и др.

Tags: ,

Comments are closed.