Млади хора от различни държави искат да учат в МУ-Пловдив

Първи изпит за чуждестранни студенти се проведе в Медицински университет-Пловдив. На него се явиха 80 души. Поради пандемията COVID-19 изпитът се проведе онлайн.

Най-многобройни бяха кандидатите от Германия, Италия и Великобритания. Сред участвалите в изпита имаше още от Ирландия, Австралия, Гърция, Индия, Норвегия, Франция и Швеция, както и от по-далечни държави като Зимбабве, Нигерия, Казахстан.

За нормалното протичане на изпита, без технически проблеми, се погрижиха от отдел „Информационно и компютърно осигуряване“. За да се избегнат всякакви неясноти и рискове, предишния ден се проведе пробен изпит с кандидат-студентите.

Tags: 

Comments are closed.