МУ-Варна удостоен с Харта за висше образование „Еразъм“ 2021-2027

Съдържание на страница

​Медицински университет – Варна бе удостоен с Харта за висше образование „Еразъм” от Европейската комисия. Документът бе подписан от Ректора на университета – проф. д-р  Валентин Игнатов, д.м.

Хартата е рамката за качество на дейностите по европейско и международно сътрудничество, които МУ-Варна провежда по програма „Еразъм+”. Тя е необходимо условие за участие в образователна мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта през програмния период 2021-2027 г. Хартата дава възможност на университета да работи за международния си престиж чрез участие като равноправен партньор в европейското пространство за висше образование, постигане на високо качество на мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал и признаване на резултатите от обучението на студентите в чужбина.

В периода 2014 – 2020 г. над 530 студенти, преподаватели и служители на МУ-Варна проведоха мобилност в чужбина в рамките на програма „Еразъм+”.

МУ-Варна има сключени двустранни споразумения по програма „Еразъм+” с 59 университета от 21 европейски страни. Университетът е в непрекъснат процес на преговори с евентуални бъдещи партньори за разширяване на броя и обхвата на сътрудничествата за обмен по програмата.

Пандемията от КОВИД – 19 промени работата по програма „Еразъм+” с нуждата от разрешаване на ситуации при форсмажорни обстоятелства.

Повече от тридесет години програма „Еразъм+”  успява да съдейства за развитие на европейското и международно сътрудничество. Подписването на Еразъм харта за висше образование през следващия програмен период 2021-2027 г., открива нови възможности пред МУ – Варна за обмяна на професионален опит и развитие, качество на образованието и подобряване на интернационализацията и модернизацията на университета.

Благодарим на всички наши международни партньори, на нашите студенти и преподаватели, на университетския ни екип по „Еразъм+” и на колегите ни от Център за развитие на човешките ресурси-София, с които постигаме заедно тези резултати, осъществяваме мечти и свързваме все повече хора и институции за по-добро образование и по-добро здраве!

Tags: 

Comments are closed.