List/Grid

Tag Archives: Йордан Йорданов

Разкриване на филиал в Добрич

Разкриване на филиал в Добрич

Разкриването на филиал на Медицински университет-Варна в Добрич е от изключителна необходимост, както за града, така и за близките населени места. Около тази теза се обединиха кметът на града г-н… Read more »

In Memoriam!

In Memoriam!

Чл.-кор. Йордан Йорданов, 84-год., ортопед-стоматолог, антропологът на България. Сбогом, Данчо.

Имало и благодарни кметове!

Имало и благодарни кметове!

Нашият дълбоко уважаван колега д-р Иван Аврамов, чиито заслуги към майчиното и детско здравеопазване в добруджанския край и Варна са всепризнати, макар и вече над 80-год., продължава да пише вълнуващите… Read more »

Нови имена на лекари, починали по време на работа

Нови имена на лекари, починали по време на работа

Д-р Радослав Василев Вълков, 53-год., интернист, ОПЛ в Бяла Слатина и с. Соколаре. След като се е отчел в РЗОК – Враца, на път към пациентите си, които го очакват… Read more »

Доайенът на анастезиолозите

Доайенът на анастезиолозите

Изключено е да си представим хирургията без анестезиологията? Както и българската анестезиология – без проф. Стоян Саев.