List/Grid

Tag Archives: Константин Иречек

А клиники по социална токсикология?

А клиники по социална токсикология?

В Пловдив бе открита чудесно реновираната Клиника по клинична токсикология. Сбъдна се 25-годишната мечта на ръководителя й доц. Янко Илиев.