List/Grid

Tag Archives: РЗОК

А пациентите защо не протестират?

А пациентите защо не протестират?

Имаме предвид пациентите. Не измислените им, спонсорирани от фармацевтични фирми, “организации”, без никакви национални структури, представлявани единствено от вождовете им. защото ето какво ни написа един СИМП от областен град,… Read more »

На Великден и Гергьовден: Проверки вместо празници

На Великден и Гергьовден: Проверки вместо празници

Все сме очаквали издънки от Касата-монополист, но не вярвахме, че ще стигнат чак дотам…

Болниците на бой за пациенти

Болниците на бой за пациенти

Под това заглавие в. “Стандарт”/25 март описва титаничните усилия на българските болници да оцелеят някак-си в абсурдното положение, в което са изпаднали по вина на Касата-монополист, създадена преди 15 години… Read more »

Прочетено

Прочетено

“Чиновниците от НЗОК/РЗОК се изживяват като звено от здравната система. А тя работи въпреки техните усилия. Те паразитират върху данъкоплатеца и изсмукват здравните му вноски за ялова бюрокрация и административен терор… Read more »

IV Национална среща по обществено здраве

IV Национална среща по обществено здраве

На вниманието на Министър д-р Стефан Константинов

In Memoriam

In Memoriam

Проф. Александър Попов, 96-год., най-дългогодишният наш интернист, нефролог и ендокринолог. Бивш зам.-директор на Института по ендокринология, геронтология и гериатрия при БАН, ръководител на Клиниката по нефрология и ендокринология и Катедрата… Read more »

Три РЗОК без избран директор заради нисък успех на кандидатите

Три РЗОК без избран директор заради нисък успех на кандидатите

Кандидатите за директори на РЗОК, изкарали най-висока средноаритметична оценка от писмената разработка и събеседването на конкурса, бяха разпространени днес следобед от пресцентъра на НЗОК. Имената на новите директори на районни… Read more »

Нови имена на лекари, починали по време на работа

Нови имена на лекари, починали по време на работа

Д-р Радослав Василев Вълков, 53-год., интернист, ОПЛ в Бяла Слатина и с. Соколаре. След като се е отчел в РЗОК – Враца, на път към пациентите си, които го очакват… Read more »

На вниманието на УС на БЛС

На вниманието на УС на БЛС

1. Какво става с остойностяването?!

НЗОК ще заплати за всяка реално извършена дейност

НЗОК ще заплати за всяка реално извършена дейност

Всяка реално извършена дейност от лечебните заведения ще им бъде заплатена. Това e записано в индивидуалните договори между изпълнителите на медицинска помощ и НЗОК. Заплащането ще става след извършване на… Read more »