List/Grid

Tag Archives: Александър Попов

На вниманието на Ръководството на МБАЛ “Здраве” – Велинград: “Ще дойде и твоят ред..”

На вниманието на Ръководството на МБАЛ “Здраве” – Велинград: “Ще дойде и твоят ред..”

КОПИЕ: Д-р Иван Маджаров, Председател на БЛС

Ище две имена в тъжния списък

Ище две имена в тъжния списък

Открихме имената на още двама лекари, починали при изпълнение на служебния си дълг:

Библиография на д-р Александър Попов: “В недрата на отминалото”

Библиография на д-р Александър Попов: “В недрата на отминалото”

На Събора на БЛС в Равда/19 октомври т. г. с Почетен знак на БЛС бе удостоен и един ведър и засмян беловлас колега от Велинград, чието име ми прозвуча твърде познато…. Read more »

In Memoriam

In Memoriam

Проф. Александър Попов, 96-год., най-дългогодишният наш интернист, нефролог и ендокринолог. Бивш зам.-директор на Института по ендокринология, геронтология и гериатрия при БАН, ръководител на Клиниката по нефрология и ендокринология и Катедрата… Read more »