List/Grid

Tag Archives: Петко Загорчев

Почетен гражданин

Почетен гражданин

Д-р Петко Загорчев е обявен за Почетен гражданин на Шумен.

“Клинична хомеопатия – приложна материя медика”

“Клинична хомеопатия – приложна материя медика”

Излезе от печат книгата “Клинична хомеопатия – приложна материя медика” с автори д-р Драгомир Грудев, д-р Зорка Угринова, д-р Иван Енев и д-р Слави Филчев. В над 420 страници те,… Read more »

Клиничната хомеопатия у нас – с доказана здравна полза

Клиничната хомеопатия у нас – с доказана здравна полза

Създателят на българската клинична хомеопатия е д-р Драгомир Грудев. Той не само регистрира у нас медикаментите на френската хомеопатична фирма Боарон, но създава и Българската медицинска хомеопатична организация (председател д-р… Read more »

Фармацевтите нямат право да променят лекарските предписания!

Фармацевтите нямат право да променят лекарските предписания!

Председателят на Българската медицинска хомеопатична организация (в която доброволно членуват над 2000 колеги, вкл. и фармацевти, и е безспорно най-голямото доброволно сдружение на медици в страната) д-р Петко Загорчев е… Read more »

20 години “Боарон”!

20 години “Боарон”!

Точно преди 20 години един ентусиаст – д-р Драгомир ГРУДЕВ, по специалност акушер-гинеколог, първи въведе у нас клиничната хомеопатия чрез френската хомеопатична фирма “БОАРОН”. Днес екипът (смело можем да го… Read more »

XV Конференция по клинична хомеопатия

XV Конференция по клинична хомеопатия

В Несебър бе проведена XV Конференция по клинична хомеопатия, организирана от Представителството на френската фирма БОАРОН (директор д-р Драгомир Грудев), Българската медицинска хомеопатична организация (с 1200 доброволни членове, председател д-р… Read more »

На вниманието на Контролна комисия на БЛС: Недостъпността и финансовата тайнственост на УС на БЛС, будеща съмнение за безстопанственост

На вниманието на Контролна комисия на БЛС: Недостъпността и финансовата тайнственост на УС на БЛС, будеща съмнение за безстопанственост

КОПИЕ: Комисията по професионална етика   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Макар и да съм един от първите 4 лекари (водени от проф. Димитър Радонов, заедно с проф. Емил Стоянов и д-р… Read more »

Ново ръководство, нови надежди… Пак медийно затъмнение – защо?

Ново ръководство, нови надежди… Пак медийно затъмнение – защо?

БЛС – за едни от колегите е упование и вяра, за други – тягостно и безполезно задължително членство, за трети – направо излишна организация. Всички ние, от старото поколение, помним… Read more »

Лечение при полиморбидни пациенти

Лечение при полиморбидни пациенти

Полиморбидността (ПМ) е нова концепция, обхващаща всички заболявания на отделния пациент. ПМ не е просто сума на няколко нозологични единици, а взаимодействие между тях с оформяне на ново патоморфологично състояние.

Първи Европейски конгрес по клинична хомеопатия: Пред нови хоризонти

Първи Европейски конгрес по клинична хомеопатия: Пред нови хоризонти

Хомеопатията е сравнително нова клинична дисциплина, която бе въведена у нас от д-р Драгомир Грудев. Пак той от вече над 10 години организира и провежда всяка пролет конгреси по хомеопатия,… Read more »